Onze reis naar Oekraïne (18-22 november 2022)

Reis naar Oekraine van 18 t/m 22 november 2022

 Donderdagavond 18 november 2022 zijn we vertrokken voor onze…[zoveelste]… noodhulpreis naar Oekraïne. Dit keer was het een gecombineerde reis. Naast het transport van hulpgoederen, het uitdelen van pakketten, hebben we als bestuur ook een heel aantal projectlocaties in Transkarpatië in Oekraïne bezocht.

In het Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon (Barmhartige Samaritaan Kindertehuis) in Nagydobrony mochten we deze dagen eten en slapen. Vrijdagavond kwamen in een aardedonker Oekraïne aan (vanwege stroomuitval brandde vrijwel nergens licht) en maandagmiddag zijn we (Kees, Hendrik, Steven en Johan) weer naar huis vertrokken.

Omstandigheden

Waar we in het noorden en midden van Oekraïne met de vorige reizen heel direct merken dat het land in oorlog is, zijn in dit deel van het land vooral de gevolgen indirect: geen roadblocks; geen militairen; wel stroomuitval; wel mensen het land uit gevlucht; daarentegen worden er ook vluchtelingen vanuit het oosten van het land opgevangen.

Hulpgoederen

Ook nu weer waren we verwonderd over de lading die we mee konden nemen: zowel de bus als de personenauto was helemaal volgeladen. Elke keer als we gaan, zien we toch dat we met een vol transport hulpgoederen naar Oekraïne afreizen. De hulpgoederen zijn in opslag genomen in het kindertehuis, van waaruit de goederen uitgedeeld wordt aan de omgeving. 

Project “Help Botragy de winter door”

Als stichting hebben we deze winter een speciale actie: het helpen van Romakamp in Botragy met eerste levensbehoeften. In een land in oorlog, waar de prijzen tot wel vervijfvoudigd zijn, de Hongaars sprekende bevolking zich tweederangs burgers voelen, en Roma’s derderangs zijn, kun je je voorstellen dat voor deze Roma’s de winter bar is: een tekort aan alles is niet teveel gezegd. Met deze actie willen we de Roma’s in Botragy helpen.

BOOT organiserend ingenieursburo heeft in november een goulash-party gehouden, waarvoor de opbrengst voor deze actie was. Ook nu kunt u nog steeds
helpen, zie https://www.stichtingbdf.nl/.

Met de eerste opbrengsten hebben we in Nederland pakketten samengesteld, die we in Botragy hebben uitgedeeld. Daarnaast zijn op veel meer
plaatsen voedselpakketten nodig!

Kleding

De ingezamelde kleding hebben we gebracht in het Roma-kamp van Nagydobrony-Zuid. Ons contactpersoon in dat kamp gaat de kleding daar verdelen. Daarmee krijgt ook deze kleding de juiste bestemming en wordt dit kamp op deze manier geholpen.

Stroomvoorzieningen

Overal waar we kwamen werd aangegeven dat de stroomvoorziening onzeker was. Wij ondervonden dat zelf ook elke dag. De burgermeester had aangegeven dat het niet de vraag is wanneer er geen stroom is, maar wanneer er wel stroom is. Met die gedachte zijn al onze plaatselijke contacten druk bezig na te denken over noodstroomvoorzieningen.

Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon

Onze technische (zonnepanelen) specialist Steven heeft in het kindertehuis een uitgebreide inventarisatie gedaan, om advies te kunnen geven hoe op korte termijn de stroomvoorziening gewaarborgd kan worden. En hoe op langere termijn het kindertehuis zelfvoorzienend kan zijn, inclusief energieopslag.

Gymnasium Nagydobrony

Het gymnasium in Nagydobrony hebben we advies gegeven hoe enerzijds te verbruik van stroom beperkt kan worden, daar gingen ze direct mee aan de slag. En anderzijds hoe daarna het gymnasium ook voorzien kan worden noodstroom.

Diverse scholen op Romakampen

Scholen mogen open zijn als ze vanwege de oorlogsdreiging voorzien zijn van schuilkelders, voorzien van een aantal verplichte maatregelen. Daarom hebben veel scholen de voorraadkelders omgevormd tot schuilkelder.

Maar naast deze verplichte maatregelen is het ook noodzakelijk om in school warmte en licht te hebben. Want geen warmte en licht betekent geen school. De gesprekken op de scholen gingen dan ook over de onzekere levering van energie. We merkten wel enig verschil hoever ze waren in oplossingen. Op enkele scholen hadden ze het voor elkaar, op andere plaatsen zochten ze naar een oplossing en ook waren er plaatsen waar de constatering was gedaan dat ze een probleem zouden kunnen krijgen.

De week dat wij terug naar huis gingen, kon nog een bestelling van aggregaten in Italië gedaan worden, die via Hongarije het land ingebracht kunnen worden. Voor de Oekraïners is het eigenlijk onmogelijk om dit te organiseren, omdat zij niet het land uit mogen.

Terug in Nederland hebben we daarom diezelfde week als bestuur besloten om 5 aggregaten te bestellen voor levering aan de volgende Roma-scholen: Szernije, Centrum Nagydobrony, Telek, Dimisco, Kisdobrony   

Copyright 2022 – BOOT Development Foundation – Made by Ludante

ANBI_zk_diap